Hello Kitty

🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎβ¬›πŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›πŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›β¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬›πŸ“•β¬œπŸ“•πŸ“•β¬œβ¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬œβ¬œβ¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ 
πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎβ¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎπŸŽΎ
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
You already voted!

Heart made of clouds

⁣☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
β˜οΈβ˜οΈπŸ’—πŸ’—β˜οΈπŸ’—πŸ’—β˜οΈβ˜οΈ
β˜οΈπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—β˜οΈ
β˜οΈπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—β˜οΈ
β˜οΈπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—β˜οΈ
β˜οΈβ˜οΈπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—β˜οΈβ˜οΈ
β˜οΈβ˜οΈβ˜οΈπŸ’—πŸ’—πŸ’—β˜οΈβ˜οΈβ˜οΈ
β˜οΈβ˜οΈβ˜οΈβ˜οΈπŸ’—β˜οΈβ˜οΈβ˜οΈβ˜οΈ
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
You already voted!

Squidward Tentacles

β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
◽◽◽◽◽◽⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛◽◽◽◽◽◽
β—½β—½β—½β—½β¬›β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬›β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½β—½
β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½
β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½
β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½
β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½
β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½
β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬œβ­β¬›πŸ“‚β¬›β­β¬œβ¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½
β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬œβ¬œβ¬œβ­β¬›β­β¬œβ¬œβ¬œβ¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½
β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚β¬›β¬œβ¬œβ¬›β­β¬›β­β¬›β¬œβ¬œβ¬›πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½
β—½β—½β—½β¬›β¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬›β­β¬›β­β¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β¬›β­β¬œβ­β­β¬›β­β­β¬œβ­β¬›β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β¬›β­β­β¬›πŸ“β¬›β­β­β¬›β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β¬›πŸ“‚β¬›β¬›πŸ“πŸ“πŸ“β¬›β¬›πŸ“‚β¬›β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›πŸ“πŸ“πŸ“β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“β¬›πŸ“‚πŸ“‚πŸ“‚β¬›β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β¬›β¬›β¬›β¬›πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“β¬›β¬›β¬›β¬›β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β¬›πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“β¬›β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β¬›πŸ“πŸ“πŸ“β¬›β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
◽◽◽◽◽◽◽◽◽⬛⬛⬛◽◽◽◽◽◽◽◽◽
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
You already voted!

Tic-tac-toe (Noughts and Crosses)

β£β­•β•β­•β•βŒ
βž–βž•βž–βž•βž–
β­•β•β£βŒβ•β­•
βž–βž•βž–βž•βž–
βŒβ•βŒβ•β­•
You already voted!

Pizza-Man

🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞
 πŸ•πŸ•πŸ•πŸ‘€πŸ•πŸ•πŸ•
  πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•
    πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ‘
   πŸ‘ˆπŸ•πŸ•πŸ•πŸ•
      πŸ•πŸ•πŸ•
       πŸ•πŸ•
         πŸ•
        πŸ‘ŸπŸ‘Ÿ
You already voted!

Busy City

β£β›…β€‚β˜β€‚β˜β€‚β€‚β˜β€‚β€‚πŸšβ€‚β€‚β€‚βœˆ
🏒🏀_🏬_ / |_\🏫🏒🌳🌳
_ _ _ _ _πŸš‹_πŸš—__πŸš•_ _ _ _ _
🏑⁣πŸ₯πŸ¦β€‚β€‚/   |πŸš–\β€‚πŸ πŸŒ³
🏑🏑πŸͺ /    |β€‚πŸš˜\ πŸͺ🏨
πŸ’’β€‚πŸ¨β€‚/      |    \β€‚πŸ‘πŸ©
You already voted!

At the toilet

πŸ“²πŸ˜³ I'm busy!πŸ’«
β˜οΈπŸ‘•
β–«πŸš½ πŸ’©πŸ’©πŸ’©πŸ’©
You already voted!

Pepe the Frog

⬜⬜⬜⬜⬜⬜🐸🐸🐸🐸🐸🐸⬜🐸🐸⬜⬜⬜⬜ 
β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβœ…βœ…πŸΈβ¬œβ¬œβ¬œ 
β¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…πŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈβœ…πŸΈπŸΈπŸΈβ¬œβ¬œ 
β¬œβ¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œ 
β¬œβ¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈβœ…πŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈ 
β¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈβ¬œβ¬›β¬›β¬œπŸΈπŸΈβ¬œβ¬›β¬›β¬œπŸΈ 
β¬œπŸΈπŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œβ¬›β¬›β¬›β¬œπŸΈβ¬œβ¬›β¬›β¬›β¬œπŸΈ 
πŸΈβœ…πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈβœ…πŸΈπŸΈπŸΈπŸΈπŸΈβ¬œ 
πŸΈβœ…πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈπŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈπŸΈβ¬œβ¬œ 
πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβœ…πŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œ 
βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈβœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈβœ…πŸΈβ¬œ 
βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“• 
βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸ“•πŸ“•πŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸšΊπŸ“•β¬œ 
πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸ“•πŸšΊπŸšΊπŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“• 
πŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œ 
β¬œπŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œβ¬œ 
β¬œβ¬œπŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈβ¬œβ¬œβ¬œ 
β¬œβ¬œβ¬œπŸΈπŸΈβœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…βœ…πŸΈπŸΈβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œ 
⬜⬜⬜⬜⬜🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸⬜⬜⬜⬜⬜⬜
You already voted!

Plants Wearing Pants

β£πŸŒΉβ€‚πŸŒ»β€‚πŸŒ·β€‚πŸŒΏβ€‚πŸŒΈβ€‚πŸŒ΅β€‚πŸŒΎβ€‚πŸŒΌ
πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–β€‚πŸ‘–
You already voted!